O nás

Hlavní činností neziskové organizace Osecka vize z.s. je pomáhat hendikepovaným dětem.


Naše organizace má v portfoliu dva projekty, které jsou zaměřeny převážně pro hendikepované a vážně nemocné děti.

Projekty se jmenují POMOC DĚTEM S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU a  OSECKÉ KONĚ, které jsou pod záštitou naší organizace Osecká vize z.s.


Projekt POMOC DĚTEM S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU

     je zaměřen na pomoc rodinám s dětmi po dětské mozkové obrně do 18 let věku. Děti s tímto hendikepem mají těžkou poruchu hybnosti, vady řeči či vůbec nejsou schopny mluvit a polykat, většina je odkázána na pomoc druhých. Příčinou bývá zpravidla poškození motorické části mozku a to jako následek předčasného porodu nebo přidušení při porodu. Díky rehabilitaci a léčbě se daří částečně odbourávat tyto následky, např: mohou v pozdějším věku chodit, sami se obsloužit, najíst apod. Je velmi důležité rehabilitovat již v raném období života dítěte, tzn. od kojeneckého věku, kdy se projevují první příznaky špatného vývoje.

    Pomoc dětem v rámci projektu „POMOC DĚTEM S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU“ spočívá zabezpečením finančních prostředků v rámci celorepublikové veřejné sbírky. Finance jsou použity na mnoho druhů pomoci např: na léčebné a rehabilitační pobyty v tuzemsku i v zahraničí, dále na fyzioterapii, hiporehabilitaci, rehabilitační a rekondiční plavání, doléčení, operace, léky, kompenzační pomůcky, speciální rehabilitační pomůcky, zdravotnický materiál, hygienické pomůcky, biomodulační léčbu, pobyt dítěte i jeho doprovodu ve zdravotnickém zařízení, regulační poplatky, dopravu (včetně úhrady cestovních nákladů dítěte a jeho rodinných příslušníků), plus další náklady nehrazené nebo jen částečně zdravotními pojišťovnami.

Cílem projektu je ulehčit těžkou situaci rodinám s těžce postiženými dětmi, být jim oporou, přispět ke zlepšení zdravotního stavu dítěte a hlavně dát víru v to, že intenzivní léčba a rehabilitace usnadní pozdější život dítěte.


Na projekt POMOC DĚTEM S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU byla vyhlášená veřejná sbírka pod j.č. MHMP/42678/2013 a v případě, že chcete pomoci vážně nemocným dětem, přispět můžete na číslo účtu 2223 2224/5500. Všem dárcům děkujeme.